This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title

Máy cắt laser

  • LED bóng rời

   Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Công suất (W ) Màu
  • Hộp điều khiển

   Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Điện áp(V) ADS16D144C-V24 0.5A   12W
  • LED module 1

   Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  )
  • Hộp nguồn

   Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật ADSV1230-A 12V-30W chống nước ADSV0530-A
  • Ống phóng laser

   Tính năng: – Ống phóng laser từ 35W, 45W, 60W, 80W, 100W,