Hộp điều khiển

sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Điện áp(V)
ADS16D144C-V24 0.5A   12W DC12.DC24
ADS8D144C-V24 0.5A   12W DC12.DC24
ADS6D108C-V24 0.36A   8.6W DC12.DC24
ADS4D96CV24 0.36A   8.6W DC12.DC24
ADS9536RGB-CFV24 95*95điểm quang nguồn DC12.DC24
ADS12054RGB-CFV24 120*120điểm quang nguồn DC12.DC24
ADS15072RGB-CFV24 150*150điểm quang nguồn DC12.DC24
ADS200108RGB-CF24 200*200điểm quang nguồn DC12.DC24
ADSDC12VRGB-60A Hộp điều khiển 12V không chống nước12 đường 60A Hộp điều khiển
ADSDC12VRGB-30A Hộp điều khiển 12V không chống nước 6 đường 30A Hộp điều khiển
ADSDC5VRGB-60A Hộp điều khiển 5V không chống nước 12 đường 60A Hộp điều khiển
ADSDC5VRGB-30A Hộp điều khiển 5V không chống nước 6 đường 30A Hộp điều khiển
ADSRGB Hộp điều khiển có điều khiển chính 288W   24A Hộp điều khiển RGB
ADSDRGB Hộp điều khiển không điều khiển chính 288W   24A Hộp điều khiển RGB
ADSRGB Bộ phóng đại nhánh điều khiển 288W   24A Hộp điều khiển RGB
ADSRGBIC Hộp điều khiển quét bảy màu dây đèn Đủ màu
ADSC12RGB-SD có IC điều khiển quét 2048 điểm Hộp điều khiển
ADSIC12RGB có thể mang 16 Hộp điều khiển
ADSIC12RGB có thể điều khiển 1024 đèn Hộp điều khiển
ADS có thể mang 16 Hộp điều khiển
ADS có thể điều khiển 768 điểm ảnh Hộp điều khiển
ADS có thể điều khiển 2000IC Hộp điều khiển