LED dây 1

sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  )
ADS10060W-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD trắng
ADS10060R-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD đỏ
ADS10060Y-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD vàng
ADS10060B-35 Dây led mềm không chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD xanh dương
ADS10060G-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD xanh lá cây
ADS10060WF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD trắng
ADS10060WYF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD trắng đục
ADS10060BF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD xanh dương
ADS10060GF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD xanh lá cây
ADS10060YYF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD vàng
ADS10060RF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD đỏ
ADS10060OF1-35 Dây led mềm  chống nước ,1m có 60 đèn 3528SMD cam
ADS10048SRL Dây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module siêu đỏ
ADS10048SYL Dây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module siêu vàng
ADS10048SB Dây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module xanh dương
ADS10048SG Dây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module
ADS10048SW Dây led mềm không chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module trắng
ADS1004S8RLF Dây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module siêu đỏ
ADS10048SYLF Dây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module siêu vàng
ADS10048SBF Dây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module xanh dương
ADS10048SGF Dây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module xanh lá cây
ADS10048SWF Dây led mềm chống nước ,1m có 48 đèn dạng Module trắng
ADS10030RGB-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn không chống nước 5050SMD RGB
ADS10030RGBF1-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMD RGB
ADS10030RGBF2-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMD RGB
ADS10030RGBF3-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 30 đèn 5050SMD, bề mặt đổ keo chống nước 5050SMD RGB
ADS10060RGB-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn  chống nước 5050SMD RGB
ADS10060RGBF1-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMD RGB
ADS10060RGBF2-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMD RGB
ADS10060RGBF3-50 Dây Led mềm bảy màu ,1m có 60 đèn, đổ keo  chống nước 5050SMD RGB
ADS10040RGBF3-IC Dây Led mềm đủ màu ,1m có 32 đèn5050SMD, đổ keo  chống nước, có thể quét chạy lập trình đủ màu(full color)
ADS5012130IC Dây Led mềm đủ màu ,1m có 32 đèn 5050SMD, đổ keo  chống nước, có thể cài lập trình. Có thể thay đổi hình chạy khi sử dụng bộ điều khiển card SD đủ màu(full color)
ADS5048CR 2*3*4LED,0.5mét 48 đèn đỏ
ADS5048CY 2*3*4LED,0.5mét 48 đèn vàng
ADS5048CB 2*3*4LED,0.5mét 48 đèn xanh dương
ADS5048CG 2*3*4LED,0.5mét 48 đèn xanh lá cây
ADS-5048CW 2*3*4LED,0.5mét 48 đèn trắng