Tag: bàn quay khắc vật tròn

Bàn quay khắc vật tròn

Tính năng: Bàn quay khắc vật tròn cho phép khắc trên các cật liệu hình trụ tròn như: bình, ly…