Tag: hộp nguồn

Hộp nguồn

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật ADSV1230-A 12V-30W chống nước ADSV0530-A 5V-30W chống nước ADSV2430-A 24V-30W chống nước ADSV1260-A 12V-60W chống nước ADSV0560-A 5V-60W chống nước ADSV2460-A 24V-60W chống nước ADSV12150-A 12V-150W chống nước ADSV05150-A 5V-150W chống nước ADSV24150-A 24V-150W chống nước ADSV1235 12V-35W không chống nước ADSV0535 5V-35W không chống nước ADSV2435 24V-35W