Tag: lED bóng rời

LED bóng rời

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Công suất (W ) Màu sắc( Color  ) ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 đỏ ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 vàng ADS09CRL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1 siêu đỏ ADS09CYL 9MMđèn rời,  ngoài trời , chống nước 0.1