Tag: LED module 1

LED module 1

Mã sản phẩm Chi tiết kỹ thuật Màu sắc ( Color  ) ADS6493W-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước trắng ADS6493R-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước đỏ AD6493Y-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước vàng ADS6493B-30 Module 3 đèn 3020 loại không chống nước xanh dương ADS6493B-30 Module