Tag: ống laser

Ống phóng laser

Tính năng: – Ống phóng laser từ 35W, 45W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W – Hàng bảo hành 03 tháng kể từ ngày lắp đặt