Tag: thấu kính hội tụ

Mirror and Focus lens

Tính năng: – Gương phản chiếu: Ø 20mm, Ø 25mm, Ø 30mm – Thấu kính hội tụ: Ø 18mm, Ø 20mm, Ø 25mm