Tag: viện National Ignition Facility

Bắn laser tìm hiểu trung tâm trái đất

Viện National Ignition Facility tại Livemore thuộc bang California (Mỹ) đang chuẩn bị thực hiện cuộc thí nghiệm lịch sử, có thể giúp con người..  Những bí mật bao phủ lõi trái đất sắp được đưa ra ánh sáng nhờ vào sự trợ giúp của tia laser mạnh nhất từ trước tới nay. Khác hẳn